Mesafeli Satış Sözleşmesi

İkram Oltu Taşı ve Kuyumculuk MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikgereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: siyahkehribar.com  (Bundan sonra olarak anılacaktır)

Adres: Oltu Taşı El Sanatları İş Merkezi.No:24 İkram Oltu Taşı ve Kuyumculuk Oltu/ERZURUM 

Telefon: 0422 816 18 64

Email: info@siyahkehribar.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.siyahkehribar.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden sorumlu tutulamaz.

4.4 - siyahkehribar, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının siyahkehribar'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,siyahkehribar ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini siyahkehribar'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde siyahkehribar'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7-Tüketici Yurtdışından kendi isteği ile almış olduğu ürünler için aracı olarak siyahkehribar.com'u tayin etmiş olup,oluşabilecek tüm olumsuzluklar için siyahkehribar.com'u sorumlu tutamaz.İstenebilecek tüm yasal vergileri ve almış olduğu ürün veye ürünlerin garanti ve değişim(kargo ücreti dahil) vb masraflarını kendisinin ödeyeceğini kabul eder

4.8-siyahkehribar mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş  günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.9- Cuma günü saat 14:00 ile pazar günü 24:00 arasında verilen siparişler pazartesi saat 10:00’dan itibaren işleme alınır. Ayrıca resmi tatiller içerisinde verilen siparişler takip eden ilk iş günü saat 10:00’dan sonra işleme alınır.

4.10- Siparişler işleme alınma zamanını mütakip 2(iki) ile 9(dokuz) gün içerisinde TÜKETİCİ’ye teslim edilir. Eğer TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde kargo şirketinin acentesi mevcut değil ise Mobil Bölge olarak tabir edilir ve haftanın belirli günlerinde ürün teslimi yapılır. İl /ilçe merkezlerimiz ve mobil bölge dışında kalan bölgelere ürün teslimatı yapılamamaktadır.

4.11-Kargo yetkilisi TÜKETİCİ’nin verdiği adreste bulunamaması halinde siparişi en yakın şubesine teslim eder ve TÜKETİCİ’ye telefonla ulaşmaya çalışır. 3 (üç) gün içerisinde TÜKETİCİ’ye ulaşılamazsa MAL, SATICI’ya iade edilir. Bu durumda SATICI kargo ve bu siparişle ilgili oluşan diğer masrafları, ödenmiş olan MAL bedelinden düştükten sonra bakiye bedeli TÜKETİCİ’nin ödeme yaptığı kredi kartına veya hesabına 1 (bir) ile 3 (üç) hafta içerisinde iade eder.

4.12-TÜKETCİ teslim aldığı MAL’larla ilgili herhangi bir problem olduğunda info@siyahkehribar.com adresine e-posta göndererek veya WEB SİTESİ iletişim sayfasındaki form doldurarak SATICI’ya ulaşabilir. Siparişlerle ilgili her türlü iletişimde sipariş numarası belirtilmelidir.

4.13-Onsekiz (18) yaşından küçükler WEB SİTESİ’nden alışveriş yapamazlar. 18 yaşından küçük takipçiler için sadece velileri/kanuni vasileri alışveriş yapabilir.

4.14-WEB SİTESİ’ndeki MAL’ların fiyatları aksi belirtilmedikçe sipariş verilmesi sırasında geçerli olan KDV dahil fiyatlarıdır ve KDV oranları %8 ile arasında değişir. SATICI sipariş verildikten sonra ilan edilmiş olan fiyatları yukarı veya aşağı yönde değiştirebilir, bu durumda sipariş vermiş veya önceden MAL satın almış olan TÜKETİCİ’ler hiç bir hak iddia edemezler.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, satın aldığı MAL’ı ambalajınının açılmamış, tahrip edilmemiş, MAL’ın tekrar satın alınabilirlik özelliğinin ve ticari vasıflarının kaybolmamış olması halinde teslim aldığı tarihten itibaren sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde siyahkehribar'a e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'yateslim edilen ürünün siyahkehribar'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile siyahkehribar'ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.