Şartlar & Koşullar

Üyelik

  • Üye, siyahkehribar.com’ a üye olurken verdiği bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bilgilerin aykırılığı (hatalı, eksik vb.) halinde siyahkehribar.com’un uğrayacağı zararları tanzim edeceğini taahhüt ve beyan eder.
  • Üyelerin belirledikleri ya da kullanımlarına verilen şifre gibi kullanıcıya ait özel bilgilerinin kullanım haklarının, üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılması hallerinde ya da şifrenin kötü amaçlı kullanım durumlarında sorumluluk üyeye aittir. Aynı hususlar üyenin bir başkasına ya da kuruma ait üyelik bilgilerinin ve kişisel bilgilerinin izinsiz kullanım halleri için de geçerlidir. siyahkehribar.com, hiçbir durumda üyelerinden üyelik şifre talebinde bulunmamaktadır.
  • Kayıt esnasında vermiş olduğu e-mail adresi sadece üyenin kullanımına özeldir ve birden fazla üyelik için kullanımı söz konusu değildir.
  • Bu sözleşmede yer alan yükümlülüklere veya siyahkehribar.com’da yer alan genel kurallara uyulmaması halinde Çift Geyik Karaca tarafından geçici ya da sürekli olarak siyahkehribar.com üyeliğinin engellenmesi ve iptali mümkündür.
  • Üye olurken verilen tüm bilgilere sadece üyeler ulaşabilir ve bu bilgileri sadece yine üyeler değiştirebilir. Üye bilgilerini kullanırken güvenli hareket edildiği sürece bu bilgilere başka bir kişi ya da kurum tarafından erişim mümkün değildir.